Fortes voor Waterschappen

Al ruim 20 jaar de beste oplossing voor waterschappen voor het managen van veranderingen.

Meer grip op investeringwerken

Jaarlijks worden er voor tientallen tot honderden miljoenen euro’s aan investeringen gedaan binnen de waterschappen. Projectmanagers hebben hierbij een verantwoordelijke taak waarbij een gestructureerde werkwijze erg belangrijk is om op efficiënte wijze te kunnen werken. Fortes Change Cloud biedt de oplossing.

Klantcase: Waternet

Waternet is een grote organisatie met ruim 2000 medewerkers. Het werkt niet alleen veel samen met de gemeente Amsterdam maar ook met Rijkswaterstaat. Heldere communicatie en duidelijke afstemming binnen projecten is dan ook essentieel voor een goede samenwerking en projectresultaat.

Download de klantcase van Waternet

10 + 1 =

Toekomstdoelen en prestaties

Het opstellen van een meerjaren-investeringsplan in een waterschap is een complex proces waarbij vele factoren moeten worden meegenomen. Fortes Change Cloud biedt hierbij ondersteuning door de mogelijkheid om integrale overzichten te genereren waarbij projecten in elke fase kunnen worden meegenomen. Daarnaast kunnen meerdere toekomstscenario’s naast elkaar worden ontwikkeld en met elkaar worden vergeleken.

Fortes Change Cloud voor grip op investeringswerken

De tijdsbesparende functionaliteiten van Fortes Change Cloud maken gericht sturen mogelijk en de papieren rompslomp neemt aanzienlijk af. Het werkplezier en de productiviteit nemen toe en tevens maakt Fortes Change Cloud het een stuk eenvoudiger om werk over te dragen aan een andere collega of met externe partijen samen te werken aan een gezamenlijk project.

Ontdek Fortes Change Cloud