Fortes voor de Zorg

Al ruim 20 jaar de beste oplossing voor de zorg voor het management van veranderingen.

Dé oplossing voor professioneel project- en portfoliomanagement in de zorg

De zorgsector is voortdurend in beweging. Fusies en reorganisaties, maar ook de decentralisatie van zorgtaken en een grotere rol voor zorgverzekeraars hebben het speelveld veranderd. Tegelijkertijd vinden nergens anders zoveel innovaties plaats als binnen de gezondheidszorg.

De complexe omgeving waarin zorginstellingen, zorgverleners en toeleveranciers opereren vraagt om een professionele projectportfolio-aanpak. Dat geeft grip op transitieprogramma’s en innovatieprojecten. Fortes Change Cloud biedt dit alles al ruim 25 jaar. Ziekenhuizen, zorginstellingen, farmaceuten, gemeenten en zorgverzekeraars gebruiken de Fortes Change Cloud software om hun projecten en programma’s in te managen.

Deze instellingen gingen je al voor

Jouw uitdagingen

Continue stroom aan innovaties

De sector Zorg en Welzijn is enorm innovatief. Nieuwe toepassingen op het gebied van domotica, radiologie, preventie en screening maken de (keten)zorg slimmer en persoonlijker. Er is een veelheid aan onderzoeksprojecten en innovatieprogramma’s binnen (academische) ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Om grip te houden, wordt van alle zorginstellingen, zowel care- als cure-instellingen, project- en portfoliomanagement van de bovenste plank verwacht.

Zorgkosten en politieke druk

De zorgkosten nemen nog steeds toe. Er wordt ook vanuit de politiek druk uitgeoefend om de zorg betaalbaar te houden en toegankelijk. De zorg wordt daarover ook ter verantwoording geroepen. Een actueel inzicht in de voortgang van de projecten en hun bijdrage aan de strategische doelstellingen is daarbij een must. Het is belangrijk om de juiste prioriteiten toe te kennen en te sturen op het best haalbare resultaat met de optimale inzet van de beschikbare middelen.

Inzet van mensen onder druk

De arbeidsmarkt staat binnen vrijwel elke branche onder druk, maar geen kampt zo met personele schaarste als de Zorg. De verzelfstandiging van zorgpersoneel en hoge uitval zorgt voor capaciteitstekorten. Alleen met een effectief portfoliomanagement kan de juiste balans worden gevonden tussen innovatie die de capaciteitsvraag kan verlagen en het vervullen van de reguliere zorgtaken.

“We konden Fortes Change Cloud implementeren voor al onze landen, omdat we het simpel hielden en de voordelen lieten zien!”

Ebbe Yonce

MPO Manager, Mediq

Fortes Change Cloud voor professioneel projectmanagement

De complexe omgevingen waarin zorginstellingen werken, vragen om volwassen portfoliomanagement. Fortes Change Cloud ondersteunt zorginstellingen al ruim 25 jaar. De persoonlijke begeleiding van Fortes en de hoge standaard waar Fortes aan voldoet sluit aan bij de hoge eisen die de zorg stelt. Fortes Change Cloud (FCC) ondersteunt strategische portfoliomanagement. Met FCC stuur je jouw instelling voor de korte, middenlange en lange termijn op basis van strategische doelstellingen, met inachtneming van beschikbare resources. Nieuwsgierig? Bekijk eens ons kennismakingswebinar en zie in vogelvlucht wat FCC voor jou kan betekenen. 

Wat onze klanten zeggen

“Ik werk al jaren met FCC en ben iedere dag nog steeds heel gelukkig met alles wat ik hierdoor kan laten zien, zoals waar we mee bezig zijn en wat het allemaal kost. We gaan nu aan de slag met Portfoliomanagement over de volle breedte en ook dat ziet er al veelbelovend uit!”

Karin Bossers

Maasstad Ziekenhuis

Best Practice Paper: Portfoliomanagement in de Zorg

Download nu de gratis Best Practice Paper met maar liefst 17 aanbevelingen voor en door Projectportfoliomanagers in de Zorg. 

Download de Best Practices Paper Portfoliovolwassenheid in de Zorg.

6 + 12 =

Ontdek Fortes Change Cloud