Fortes voor de Zorg

Al ruim 20 jaar de beste oplossing voor de zorg voor het management van veranderingen.

Dé oplossing voor professioneel projectmanagement in de zorg

De zorgsector is voortdurend in beweging. Fusies en reorganisaties, maar ook de decentralisatie van zorgtaken en een grotere rol voor zorgverzekeraars hebben het speelveld veranderd. Tegelijkertijd vinden nergens anders zoveel innovaties plaats als binnen de gezondheidszorg.

De complexe omgeving waarin zorginstellingen, zorgverleners en toeleveranciers opereren vraagt om een professionele projectaanpak. Projectmatig werken op basis van bewezen methodieken is dan een belangrijk hulpmiddel om grip te houden op transitieprogramma’s en innovatieprojecten. Fortes Change Cloud biedt dit alles al ruim 20 jaar. Diverse ziekenhuizen, zorginstellingen, farmaceuten, gemeenten en zorgverzekeraars gebruiken de Fortes Change Cloud software om hun projecten en programma’s in te managen.

“We konden Fortes Change Cloud implementeren voor al onze landen, omdat we het simpel hielden en de voordelen lieten zien!”

Ebbe Yonce

MPO Manager, Mediq

Jouw uitdagingen

Continue stroom aan innovaties

De sector Zorg en Welzijn is enorm innovatief. Nieuwe toepassingen op het gebied van domotica, radiologie, preventie en screening maken de zorg slimmer en persoonlijker. Hier wordt veel aandacht aan besteed middels onderzoeksprojecten en innovatieprogramma’s binnen (academische) ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dit betreft niet alleen verbeteringen binnen de zorgverlening zelf, maar ook bijvoorbeeld het invoeren van ketenzorg (epd), telezorg en zelfmanagement van patiënten.

Zorgkosten en politieke druk

Het managen van al deze veranderingen is een interessante uitdaging en steeds meer onderdeel van de dagelijkse business. Een actueel inzicht hebben in de voortgang van de projecten en hun bijdrage aan de strategische doelstellingen is daarbij een must. Bovendien vereisen deze projecten veel werk, terwijl de juiste kennis en resources schaars zijn. Het is dus van belang om de juiste prioriteiten toe te kennen en te sturen op het best haalbare resultaat met de optimale inzet van de beschikbare middelen.

Grip op kosten en innovaties

Om grip te houden op de veelheid aan veranderingen en innovatieprojecten, wordt van alle zorginstellingen project- en portfoliomanagement van de bovenste plank verwacht. Zowel care- als cure-instellingen moeten kritisch blijven kijken naar wat zij (nog) kunnen doen, en wat niet meer. Dit vereist onder andere goed portfoliomanagement en een stevige projectorganisatie die op een efficiënte en transparante manier de beoogde doelstellingen realiseert.

Deze instellingen gingen je al voor

Factsheet: Zorg & Welzijn

De gezondheidszorg is in beweging. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met overnames, fusies en reorganisaties.

Download de factsheet 'Zorg & Welzijn'

10 + 3 =

Ontdek Fortes Change Cloud