Bewegingsruimte in je resourceplan is een must

Bij Strategisch Resource Management is bewegingsruimte in je resourceplanning essentieel. Slack, oftewel bewegingsruimte, betekent dat je niet alle beschikbare capaciteit aan initiatieven toewijst. Het is belangrijk om bewegingsruimte in je resourceplanning te behouden om verschillende redenen.

Een gezonde organisatie  

Onverwachte gebeurtenissen:

In elk project kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, zoals technische problemen, leveringsvertragingen of zieke teamleden. Door bewegingsruimte in je planning op te nemen, kun je beter omgaan met dergelijke situaties zonder dat je hele project in gevaar komt. Je hebt de flexibiliteit om taken te verplaatsen of extra middelen toe te wijzen om eventuele vertragingen op te vangen.

Schommelingen in de vraag

De vraag naar producten of diensten kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals seizoensgebonden trends, marktomstandigheden of onverwachte klantvragen. Door bewegingsruimte in je resource planning te hebben, kun je beter inspelen op veranderingen in de vraag. Je kunt personeel flexibel inzetten of de productiecapaciteit aanpassen om aan de gewijzigde behoeften te voldoen.

Groei en uitbreiding

Als je bedrijf groeit of nieuwe projecten aanneemt, is het belangrijk om voldoende ruimte te hebben in je resource planning om de extra belasting aan te kunnen. Je hebt mogelijk extra personeel, apparatuur of andere middelen nodig om de groeiende vraag bij te houden. Door bewegingsruimte in je planning te hebben, kun je de benodigde middelen op tijd identificeren en plannen, zodat je soepel kunt opschalen.

Optimalisatie van middelen

Door bewegingsruimte in je planning op te nemen, kun je je middelen effectiever en efficiënter gebruiken. Je kunt taken beter afstemmen op de vaardigheden en beschikbaarheid van je teamleden. Dit kan leiden tot een betere toewijzing van middelen, een hogere productiviteit en een snellere voltooiing van projecten.

Blijere productievere medewerkers

De resultante van slack in je resource planning is dat je blijere medewerkers hebt. Dat zit in vier factoren:

Werk-privébalans

Er is meer flexibiliteit om de werk-privébalans te bewaken. Je team kan taken aanpassen of herverdelen wanneer iemand behoefte heeft aan vrije tijd vanwege persoonlijke omstandigheden, vermoeidheid of gewoon spontane ingevingen of buitenkansjes.

Autonomie en empowerment

Met ruimte in de planning kan je team beslissingen nemen over hoe ze hun tijd en middelen het beste kunnen beheren om hun taken uit te voeren. Dat stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, wat op zijn beurt de productiviteit verhoogt.

Creativiteit en innovatie

Met bewegingruimte ontstaat ook ruimte voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden en ideeën. Er is ruimte voor innovatie. Alternatieve benaderingen om problemen op te lossen of doelen te bereiken kunnen efficiënter zijn en de mogelijkheid tot zelfontplooiing draagt bij aan de job satisfaction.

Stressvermindering

Natuurlijk geeft ruimte in de planning ook minder werkdruk en daarmee minder werkstress. Het voorkomen van overmatige stress beperkt onnodig verzuim.

Slack: Minder file

Concreet stelt slack in je resource planning je in staat om je aan te passen aan de dynamiek van je projecten en je personele resources. We vergelijken dit vaak met een snelweg: Als je die helemaal vol zet, ontstaat er al snel een file, waarin niemand meer vooruitkomt. Door wat bewegingsruimte te behouden, kan iedereen nog steeds reageren op de omstandigheden en beweegt je organisatie zich vlot vooruit.

Fortes Change Cloud is software die organisaties helpt om de vraag naar resources vanuit het projecten portfolio beter af te stemmen op de beschikbaarheid van mensen (intern en extern). Dit zorgt ervoor dat mensen niet meer overvraagd worden en projecten op tijd kunnen worden afgerond. Hierdoor kan een organisatie haar strategische doelen sneller en beter realiseren.