Strategisch Portfolio Management, wat is anders?

Het verschil tussen gewoon portfolio management en Strategisch Portfolio Management.

Als organisatie sta je voortdurend voor de uitdaging om je middelen effectief in te zetten en je strategische doelstellingen te behalen. Of het nu gaat om een overheidsorganisatie, een zorginstelling of een groot commercieel bedrijf, het managen van veranderinitiatieven is een complexe taak. Het is van essentieel belang om de juiste projecten te selecteren en prioriteit te geven aan diegene die de grootste impact hebben op de strategische doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op het verschil tussen gewoon portfolio management en strategisch portfolio management.

Regulier portfolio management.

Portfolio management is vaak gericht op het beheren van een verzameling projecten en programma’s binnen een organisatie. Het primaire doel is het inzichtelijk maken van alle lopende initiatieven, het beoordelen van hun voortgang en het nemen van beslissingen op basis van beschikbare middelen. Gewoon portfolio management richt zich voornamelijk op operationele aspecten, zoals resourceplanning, budgetbeheer en het monitoren van de prestaties van individuele projecten. Het is gericht op het efficiënt en effectief afleveren van projecten binnen het gestelde tijdbestek en budget.

Strategisch portfolio management.

Strategisch portfolio management kijkt verder dan de operationele aspecten. Het richt zich op het “uitlijnen” van het projectportfolio met de strategische doelstellingen van de organisatie. Je maximaliseert zo de waarde-creatie op de lange termijn en maakt weloverwogen keuzes die de organisatie in staat stellen haar strategische visie te realiseren.

Een belangrijk kenmerk van strategisch portfolio management is de actieve betrokkenheid van het hogere management bij het besluitvormingsproces. Het gaat verder dan alleen het beoordelen van individuele projecten op basis van hun prestaties. Het gaat om het begrijpen van de strategische prioriteiten en het maken van de juiste keuzes om die prioriteiten te realiseren. Dit betekent dat er een continue afstemming moet zijn tussen de strategische doelstellingen, de beschikbare middelen en het projectportfolio. Het hogere management speelt een cruciale rol in het bepalen van de strategische richting en het stellen van prioriteiten op basis van de beschikbare middelen.

Strategisch portfolio management is geen standaard proces dat elke organisatie op dezelfde manier kan volgen. Het vereist maatwerk en een diepgaand begrip van de specifieke strategische doelstellingen en uitdagingen van elke organisatie.

Het verschil tussen gewoon portfolio management en strategisch portfolio management ligt dus in de focus op de operationele optimalisatie versus de strategische doelstellingen van de organisatie.

Fortes Change Cloud is een softwareoplossing die organisaties helpt om inzicht en overzicht te krijgen en weloverwogen beslissingen te nemen die bijdragen aan het realiseren van hun strategische doelstellingen. Wil je meer weten over hoe Fortes Change cloud Strategisch portfolio management ondersteunt? Vraag dan hier een persoonlijke demo aan.