Wat schiet ik hier strategisch mee op?

Hoe kun je de strategische bijdrage van projecten inschatten en naderhand meten?
Projecten vormen vaak de bouwstenen van organisaties. Ze stellen organisaties in staat om nieuwe producten te ontwikkelen, processen te verbeteren of nieuwe markten te betreden. Maar dragen jouw projecten ook daadwerkelijk bij aan de strategische doelstellingen van de organisatie? Het inschatten en meten van de strategische bijdrage van projecten is een uitdagende taak, maar belangrijk om de waarde-creatie en het succes van projecten te beoordelen. In deze blog bespreken we hoe je de strategische bijdrage van projecten kunt inschatten en naderhand meten.
Het inschatten van de strategische bijdrage van projecten begint al in de initiatiefase. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de strategische doelstellingen van de organisatie en hoe het project daaraan bijdraagt. Het is belangrijk dat de strategische doelstellingen duidelijk en SMART zijn benoemd. Alleen als de doelstellingen zijn vertaald naar meetbare resultaten kan een project tegen die resultaten worden afgewogen.
 

Vervolgens beantwoord je de volgende vragen:

 

  • Sluit het project aan bij de strategische prioriteiten van de organisatie?
  • Wat is de verwachte impact van het project? Wat zijn de mogelijke resultaten en voordelen die het oplevert?
  • Hoe past het project in het grotere geheel? Een project staat zelden op zichzelf. Het is vaak onderdeel van een portfolio van projecten en programma’s. Het is belangrijk om de samenhang en synergie tussen verschillende projecten te begrijpen en ervoor te zorgen dat ze elkaar versterken om de strategische doelstellingen te bereiken.
Naast het inschatten van de strategische bijdrage van projecten voorafgaand aan de uitvoering, is het ook van belang om achteraf de impact en waarde van projecten te meten. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan:

KPI’s en meetbare doelen

Meetbare doelen en Key Performance Indicators (KPI’s) stellen de organisatie in staat om de voortgang en resultaten van het project te meten en te beoordelen of het daadwerkelijk bijdraagt aan de strategische doelstellingen.

Stakeholderfeedback

Het verzamelen van feedback van belanghebbenden is een waardevolle bron van informatie om de strategische impact van een project te beoordelen. Het betrekken van stakeholders bij het project en regelmatige communicatie met hen stelt de organisatie in staat om te begrijpen of het project de verwachtingen heeft waargemaakt en waarde heeft gecreëerd.

Evaluatie van de voortgang van de strategische doelstellingen

Het meten van de strategische bijdrage van projecten houdt ook in dat je regelmatig de voortgang van de strategische doelstellingen als geheel evalueert. De KPI’s zoals die bij het formuleren van de strategische doelstellingen zijn vastgesteld moeten dus tussentijd gemeten worden. Wanneer er geen voortgang wordt geboekt op de strategische doelstellingen, dan is dat een indicatie dat een project onderpresteert of dat de bijdrage aan de strategische doelstellingen is overschat.

Het is belangrijk om de lessen uit eerdere projecten te gebruiken om toekomstige projecten te verbeteren. Door een evaluatie uit te voeren na afloop van een project en de successen en uitdagingen te identificeren, kan de organisatie leren en best practices toepassen in toekomstige projecten. Op deze manier kan de strategische bijdrage van projecten continu worden verbeterd en geoptimaliseerd.
Om de strategische bijdrage van projecten effectief te kunnen inschatten en meten, is het belangrijk om gebruik te maken van geschikte tools en technieken. Een softwareoplossing zoals Fortes Change Cloud kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Het stelt organisaties in staat om alle relevante projectinformatie, KPI’s en feedback van belanghebbenden op één centrale plaats te verzamelen en te analyseren. Dit biedt inzicht en overzicht op elk gewenst moment. Wil je weten wat Fortes Change Cloud voor jouw organisatie kan betekenen? Maak dan nu een afspraak voor een persoonlijke demo.