Methoden voor Strategisch Portfolio Management

In onze eerdere blogs hebben we toegelicht wat strategisch porfolio management is en hoe je de strategische waarde van projecten kunt beoordelen en evalueren. Om invulling te geven de dagelijkse praktijk van strategisch portfolio management zijn er verschillende methodieken en benaderingen. De populariteit van deze methodieken varieert per branche, de grootte van de organisatie en de specifieke behoeften van de organisatie. Hier zijn enkele populaire methodieken voor strategisch portfolio management:
Balanced Scorecard (BSC): De Balanced Scorecard is een methodologie die een evenwichtige benadering biedt om de strategische doelstellingen van een organisatie te definiëren, meten en volgen. Het maakt gebruik van een set van financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren om de strategische bijdrage van projecten te beoordelen en te meten.
Value-based management (VBM): Value-based management richt zich op het maximaliseren van de waarde-creatie voor de organisatie en de aandeelhouders. Het hanteert een holistische benadering waarbij de waarde van projecten wordt beoordeeld op basis van hun financiële impact, zoals de nettowaarde, rendement op investeringen en economische waarde-creatie.
Strategic Alignment Model (SAM): Het Strategic Alignment Model biedt een raamwerk om de strategische doelstellingen van een organisatie af te stemmen op haar projectportfolio. Het model identificeert de strategische richting, interne mogelijkheden, externe kansen en projecten/initiatieven om te zorgen voor een optimale strategische afstemming.
MoP – Management of Portfolios ®: Portfolio Management met MoP benadert het beheer van veranderingsprojecten en -programma’s vanuit een strategisch oogpunt. Het geeft een overzicht van alle veranderingsactiviteiten, inclusief wat er in de portefeuille zit, wat het kost, welke risico’s er zijn, welke vooruitgang er wordt geboekt, en hoe de impact is op de business as usual en de strategische doelstellingen van de organisatie.
Stage-Gate®-proces: Het Stage-Gate®-proces is een gestructureerde methode voor het beheren van het ontwikkelingsproces van nieuwe producten of diensten. Het proces bestaat uit verschillende fasen (stages) en go/no-go-beslispunten (gates) waar projecten worden beoordeeld op basis van hun strategische bijdrage, technische haalbaarheid, marktpotentieel en andere relevante factoren.
Agile portfolio management: Agile portfolio management is een benadering die is geïnspireerd op agile principes en methodieken zoals Scrum en Kanban. Het richt zich op het flexibel beheren en prioriteren van projecten op basis van voortschrijdend inzicht, klantfeedback en de strategische doelstellingen van de organisatie.
Deze methodieken en benaderingen worden vaak niet exclusief toegepast, maar in combinatie met andere frameworks en tools. Organisaties kunnen de methodieken aanpassen en combineren op basis van hun specifieke behoeften en context. De keuze voor een specifieke methodiek voor strategisch portfolio management hangt af van onder andere de organisatiecultuur, de complexiteit van het projectportfolio, de mate van strategische focus en de beschikbare middelen.

Fortes Change Cloud (FCC) is software die organisaties ondersteunt in Strategisch portfolio management. FCC ondersteunt verschillende methoden, ook in combinatie met elkaar. We laten graag zien wat FCC voor jouw organisatie kan betekenen in een persoonlijke demo. Vraag nu hier een demo aan.